Polityka prywatności

Polityka prywatności

Postanowienia ogólne

 1. Administratorem danych osobowych Klientów jest firma Inż.Bud.Robert Adamek Usługi Projektowe i Nadzory Budowlane z siedzibą, ul. „Wira” Bartoszewskiego 16/pok.5 ,23-400 Biłgoraj, Nip: 9181752204
 2. Jeżeli nie zgadzasz się z Polityką Prywatności, proszę nie odwiedzać serwisu, nie zapisywać się do newsletterów należących do Inż.Bud.Robert Adamek Usługi Projektowe i Nadzory Budowlane. oraz nie nabywać produktów i usług oferowanych przez  Inż.Bud.Robert Adamek Usługi Projektowe i Nadzory Budowlane.
 3. Inż.Bud.Robert Adamek Usługi Projektowe i Nadzory Budowlane zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności, z zastrzeżeniem postanowień rozdziału „Zmiany Polityki Prywatności”.
 4. Postanowienia niniejszej Polityki Prywatności mają odpowiednie zastosowanie do osób nieposiadających aktywnego Konta oraz potencjalnych Klientów, w tym do osób korzystających z formularza kontaktowego.

Dane Osobowe

 1. Inż.Bud.Robert Adamek Usługi Projektowe i Nadzory Budowlane przetwarza dane osobowe Klientów w celu należytego wykonywania umów obejmujących Produkty i usługi Inż.Bud.Robert Adamek Usługi Projektowe i Nadzory Budowlane oraz w celach marketingu bezpośredniego Produktów i usług Inż.Bud.Robert Adamek Usługi Projektowe i Nadzory Budowlane oraz Produktów i usług partnerów handlowych Inż.Bud.Robert Adamek Usługi Projektowe i Nadzory Budowlane, o ile Klient wyrazi zgodę na tego rodzaju marketing.
 2. Inż.Bud.Robert Adamek Usługi Projektowe i Nadzory Budowlane wymaga tylko tych danych, które są niezbędne do poprawnego działania serwisu i świadczenia usług. Niepodanie wymaganych danych uniemożliwi wykonanie czynności, której te dane dotyczyły.
 3. Podstawą przetwarzania danych osobowych przez Inż.Bud.Robert Adamek Usługi Projektowe i Nadzory Budowlane jest zgoda Klientów, jak również ustawowe upoważnienie do przetwarzania danych osobowych Klientów w celu:
 1. Poprzez (i) podanie swoich danych osobowych w toku składania przez Klienta formularza w celu: założenia Konta, zakupu Produktów i usług Inż.Bud.Robert Adamek Usługi Projektowe i Nadzory Budowlane, zamówienia subskrypcji bezpłatnego newslettera (kursu) lub w toku korzystania z formularza kontaktu oraz poprzez (ii) zaznaczenie właściwego pola wyboru, Klient dokonuje akceptacji niniejszej Polityki Prywatności. Tym samym Klient wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w związku z zawarciem i wykonywaniem umowy przez Inż.Bud.Robert Adamek Usługi Projektowe i Nadzory Budowlane.
 2. Poprzez (i) podanie swoich danych osobowych w toku składania przez Klienta formularza oraz (ii) zaznaczenie właściwego pola wyboru, Klient wyrażazgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w celu marketingu bezpośredniego produktów i usług Inż.Bud.Robert Adamek Usługi Projektowe i Nadzory Budowlane oraz Produktów i usług partnerów handlowych Inż.Bud.Robert Adamek Usługi Projektowe i Nadzory Budowlane.
 3. Podanie jakichkolwiek danych osobowych ma charakter dobrowolny. Podanie danych wymaganych w procesie zakładania konta/korzystania z formularza kontaktowego/subskrypcji newslettera/składania zamówienia na produkty lub usługi jest konieczne do prawidłowego wykonywania usług przez Inż.Bud.Robert Adamek Usługi Projektowe i Nadzory Budowlane. Klient w każdym czasie ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
 4. Klient ma prawo wniesienia umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania jego danych osobowych przetwarzanych w przypadku przetwarzania ich w celach, o których mowa w art. 23 ust. 1 pkt 4 i 5 ustawy o ochronie danych osobowych, w tym w celach marketingowych, jak również ma prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych w takich wypadkach.
 5. Inż.Bud.Robert Adamek Usługi Projektowe i Nadzory Budowlane będzie przetwarzać wyłącznie te dane, które są konieczne do prawidłowego wykonania usług przez Inż.Bud.Robert Adamek Usługi Projektowe i Nadzory Budowlane, jak również dla zrealizowania uprawnień wynikających z przepisów obowiązującego prawa, w tym w celach statystycznych, rozpatrzenia ewentualnych reklamacji, wystawienia faktury, dochodzenia roszczeń Inż.Bud.Robert Adamek Usługi Projektowe i Nadzory Budowlane
 6. W przypadku wyrażenia zgody przez Klienta na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną, dane osobowe Klienta mogą być przetwarzane również w celu przesłania Klientowi takiej informacji.
 7. W zakres przetwarzanych danych wchodzi: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu komórkowego, adres.
 8. Oprócz danych podawanych przez Klientów w ramach procesów przeglądania strony internetowej, rejestracji Konta, zakupu Produktów i usług Inż.Bud.Robert Adamek Usługi Projektowe i Nadzory Budowlane, korzystania z formularza kontaktowego, subskrypcji newslettera, w ramach witryny architektadamek.pl wykorzystywane są mechanizmy gromadzące i przechowujące następujące informacje:

1) z użyciem plików Cookie – dane identyfikujące sesję danej osoby w przeglądarce internetowej i na serwerach strony internetowej architektadamek.pl (określone szczegółowo w Polityce Cookies)

2) z użyciem logów serwera – dane takie jak: adres IP, skąd pochodzi zapytanie o wyświetlenie strony internetowej, typ przeglądarki, język przeglądarki, data i godzina zdarzenia, informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP, w przypadku gdy przejście do strony architektadamek.pl nastąpiło przez odnośnik (link) – adres URL strony, z której Klient został przekierowany na stronę architektadamek.pl.

 1. W przypadku uzyskania przez Inż.Bud.Robert Adamek Usługi Projektowe i Nadzory Budowlane wiadomości o korzystaniu przez Klienta ze strony internetowej architektadamek.pl niezgodnie z Regulaminem lub z obowiązującymi przepisami, Inż.Bud.Robert Adamek Usługi Projektowe i Nadzory Budowlane może przetwarzać dane osobowe Klienta w zakresie niezbędnym do ustalenia odpowiedzialności Klienta.

Przeglądanie zawartości witryny internetowej/domeny architektadamek.pl i jej poddomen

 1. Przeglądanie zawartości witryny internetowej architektadamek.pl, niepołączone z dokonywaniem zakupu usług lub produktu, zakładaniem konta lub korzystaniem z formularza kontaktowego, nie wymaga podawania przez Klienta danych osobowych.

Korzystanie z formularza kontaktowego

 1. Skorzystanie z formularza kontaktowego, dostępnego na stronie https://architektadamek.pl/kontakt/ wymaga podania danych osobowych w postaci imienia, nazwiska, adresu e-mail oraz numeru telefonu.

Subskrypcja bezpłatnych newsletterów (kursów)

 1. Zaprenumerowanie elektronicznych i bezpłatnych newsletterów (kursów) należących do  Inż.Bud.Robert Adamek Usługi Projektowe i Nadzory Budowlane i dostępnych na architektadamek.pl wymaga podania w odpowiednim formularzu swojego imienia i adresu e-mail. Pola te są obowiązkowe.
 2. Uzyskane w ten sposób dane są dodawane do listy mailingowej newslettera (kursu). Adres   e-mail jest niezbędny, aby można było wysłać danemu Użytkownikowi newsletter (kurs). Imię pozwala  Inż.Bud.Robert Adamek Usługi Projektowe i Nadzory Budowlane zwracać się do czytelników po imieniu.
 3. Dane podawane przez Użytkownika w momencie subskrypcji nie będą wykorzystywane w inny sposób niż określony w pkt 2, z zastrzeżeniem pkt 24-27.

Zamawianie usług i produktów

 1. Zamawianie usług i produktów oferowanych przez Inż.Bud.Robert Adamek Usługi Projektowe i Nadzory Budowlane za pośrednictwem architektadamek.pl możliwe jest po założeniu Konta lub bez zakładania Konta poprzez formularz zamówienia dostępny na stronie. W każdym przypadku składania zamówienia konieczne jest podanie przez Klienta jego danych osobowych w postaci imienia, nazwiska, adresu e-mail, numeru telefonu oraz adresu zamieszkania.
 2. Dane przekazane przez Użytkownika będą wykorzystywane tylko i wyłącznie w celu realizacji złożonego zamówienia, z zastrzeżeniem pkt 24-27.

Przetwarzanie danych osobowych w celu marketingu bezpośredniego produktów i usług Inż.Bud.Robert Adamek Usługi Projektowe i Nadzory Budowlane (nie ma zastosowania do Klientów, którzy nie wyrazili zgody na przetwarzanie ich danych osobowych w celach marketingu bezpośredniego Produktów i usług Inż.Bud.Robert Adamek Usługi Projektowe i Nadzory Budowlane oraz partnerów handlowych Inż.Bud.Robert Adamek Usługi Projektowe i Nadzory Budowlane)

 1. Inż.Bud.Robert Adamek Usługi Projektowe i Nadzory Budowlane zastrzega sobie prawo do wysyłania niezapowiedzianych wiadomości Klientom, którzy wyrazili zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu marketingu bezpośredniego produktów i usług Inż.Bud.Robert Adamek Usługi Projektowe i Nadzory Budowlane.
 2. Pod pojęciem niezapowiedzianych wiadomości rozumie się wiadomości zawierające informacje odnoszące się bezpośrednio do serwisu architektadamek.pl , czasopism, usług i produktów (np. zmiany, wewnętrzne promocje), niekomercyjne listy (np. życzenia, komentarze osobiste itp.) oraz informacje komercyjne, których wysyłka została opłacona przez klientów i partnerów  Inż.Bud.Robert Adamek Usługi Projektowe i Nadzory Budowlane i architektadamek.pl.
 3. Podmioty zlecające komercyjne mailingi nie mają wglądu w dane kontaktowe osób znajdujących się na listach adresowych architektadamek.pl.
 4. Informacje komercyjne są filtrowane w stopniu, w jakim jest to możliwe, ograniczana jest ich objętość i wysyłane są sporadycznie.

Jawne Dane Osobowe

 1. Dane osobowe podane na serwisach należących do Inż.Bud.Robert Adamek Usługi Projektowe i Nadzory Budowlane przy okazji wysyłania komentarzy do artykułów, odpowiedzi na forum itp. są dostępne dla wszystkich odwiedzających strony zawierające te dane.
 2. Inż.Bud.Robert Adamek Usługi Projektowe i Nadzory Budowlane. nie ma możliwości zabezpieczenia Użytkowników przed osobami prywatnymi lub firmami, które te dane wykorzystają do przesłania nieokreślonych informacji. Dlatego dane te nie podlegają Polityce Prywatności.

Inne formularze

 1. Formularze znajdujące się gościnnie na serwisach należących do  Inż.Bud.Robert Adamek Usługi Projektowe i Nadzory Budowlane i dotyczące usług, produktów, serwisów i czasopism nieobsługiwanych przez  Inż.Bud.Robert Adamek Usługi Projektowe i Nadzory Budowlane  nie podlegają Polityce Prywatności.

Partnerzy

 1. Polityka Prywatności nie dotyczy serwisów i firm, których dane kontaktowe podane są w serwisach i newsletterach należących do  Inż.Bud.Robert Adamek Usługi Projektowe i Nadzory Budowlane

Przekazywanie danych podmiotom trzecim

 1. Inż.Bud.Robert Adamek Usługi Projektowe i Nadzory Budowlane nie będzie sprzedawać danych osobowych Klientów innym podmiotom.
 2. W toku i w celu wykonywania usług na rzecz Klientów, dane osobowe Klientów mogą być przekazywane innym podmiotom, z którymi wiążą administratora stosowne umowy. Nie wpłynie to na bezpieczeństwo danych osobowych Klientów.
 3. Dane Klientów mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym organom wymiaru sprawiedliwości.

Zmiany Polityki Prywatności

 1. Niniejsza Polityka Prywatności może ulegać zmianom, które będą publikowane na stronie architektadamek.pl . W przypadku zmian Polityki, obowiązują one od dnia ich ogłoszenia na stronach w/w serwisu, a jako że wymagają one zgody obu stron, dotyczą one zgód na przetwarzanie danych osobowych udzielonych po dacie dokonania zmiany Polityki Prywatności. W odniesieniu do zgód na przetwarzanie danych osobowych udzielonych przed zmianą Polityki Prywatności, zastosowanie ma Polityka Prywatności w brzmieniu obowiązującym w chwili udzielenia zgody.
 2. Zmiany wprowadzane do Polityki Prywatności nie wpływają i nigdy nie wpłyną na podstawową zasadę: Inż.Bud.Robert Adamek Usługi Projektowe i Nadzory Budowlane nie sprzedaje podmiotom trzecim danych personalnych czy adresowych klientów oraz użytkowników należącego do  Inż.Bud.Robert Adamek Usługi Projektowe i Nadzory Budowlane serwisu i newsletterów.