Usługi

Zakres świadczonych usług – informacje ogólne
Wykonujemy:

 • adaptacje projektów gotowych
 • projekty wszelkich budynków o konstrukcji żelbetowej, stalowej, drewnianej, mieszanej.
 • indywidualne projekty budowlane wielobranżowe
 • indywidualne projekty wykonawcze wielobranżowe
 • projekty termomodernizacji
 • projekty kolorystyki elewacji
 • inwentaryzacje
 • kosztorysy
 • specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót
 • świadectwa charakterystyki energetycznej
 • technologie zakładów pracy
 • pełnimy również nadzory autorskie i inwestorskie

Opracowujemy również projekty konstrukcji:
przebudów, nadbudów, rozbudów, adaptacji,
oraz ekspertyzy i oceny stanu technicznego budynków.
Przyjmujemy zlecenia na opracowania obejmujące konstrukcję pojedynczych elementów tj. np.:
stropów żelbetowych,
więźb dachowych drewnianych.

Działając w imieniu Inwestora, na mocy odpowiedniego upoważnienia pozyskujemy wszelkie niezbędne dokumenty formalno – prawne wymagane do rozpoczęciem prac projektowych oraz do pozyskania pozwolenia na budowę, w tym:

 • decyzje o warunkach zabudowy
 • wypisy i wyrysy z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
 • warunki techniczne podłączenia do sieci infrastruktury technicznej
 • decyzje zezwalające na lokalizację zjazdów indywidualnych i publicznych
 • wypisy z rejestru gruntów
 • mapy sytuacyjno – wysokościowe do celów projektowych
 • badania warunków gruntowo – wodnych
 • inwentaryzacje
 • operaty wodno – prawne

oraz wiele innych wymaganych na podstawie obowiązujących przepisów.

Zawartość naszego projektu

W zależności od potrzeb klienta opracowujemy projekty budowlane, budowlano-wykonawcze lub wykonawcze konstrukcji.
Zakres opracowania ustalany jest każdorazowo z klientem.
Koszt indywidualnego projektu
Koszt wykonania projektu zależy m.in. od stopnia skomplikowania budynku, jego wielkości, usytuowania, nietypowości, rozwiązań, zakresem i rodzajem projektu – wiąże się z ilością czasu jaki musimy poświęcić na opracowanie danego projektu.

Ofertę cenową na wykonanie danego projektu wysyłamy na adres e-mail po otrzymaniu podstawowych danych do projektowania (szkice, rzuty i przekroje, opis rozwiązań materiałowych, zakres projektu)