Ceny materiałów budowlanych w 2024 roku – prognozy

Ceny materiałów budowlanych w 2024

Ceny materiałów budowlanych w 2024 roku – prognozy

W 2024 roku rynek materiałów budowlanych prezentuje mieszany obraz z tendencjami zarówno wzrostowymi, jak i spadkowymi, zależnie od kategorii produktów i zmiennych ekonomicznych wpływających na branżę budowlaną.

Specjaliści przewidują, że w 2024 roku ceny mogą wzrosnąć nominalnie o 10 do 15 procent. Podkreślają również, iż różnice w cenach będą bardziej zauważalne w zależności od rodzaju nieruchomości oraz jej położenia. Głównie mniejsze i średniej wielkości mieszkania położone w pożądanych lokalizacjach doświadczą tego wzrostu cen.

Dynamika cen na koniec 2023 roku

Koniec 2023 roku przyniósł różnorodne zmiany w cenach materiałów budowlanych. Średnia dynamika cen w grudniu 2023 roku w stosunku do grudnia 2022 roku wyniosła minus 2,6%, co oznacza czwarty z rzędu miesiąc spadków cen. Największy spadek cen dotknął grupy materiałów takich jak płyty OSB i drewno, które zanotowały spadek o 25%. Spadki cen były także widoczne w takich kategoriach jak izolacje termiczne, dachy, rynny, ściany, kominy, a także w wykończeniach, izolacjach wodochronnych oraz oświetleniu i elektryce.

Z drugiej strony, niektóre grupy towarowe zarejestrowały wzrosty cen, w tym cement i wapno (+17%), farby i lakiery (+7%), chemia budowlana (+3%), otoczenie domu (+4%), wyposażenie i AGD (+1%), instalacje i ogrzewanie (+0,4%) oraz stolarka (+1%).

Prognozy na 2024 rok

Rok 2024 ma przynieść kolejne zmiany cen materiałów budowlanych. Analitycy prognozują, że wraz z ożywieniem inwestycji, można spodziewać się wzrostu cen materiałów. Szczególną uwagę należy zwrócić na koszty zakupu cementu oraz wapna, gdzie koszty energii mogą spowodować dalszy wzrost cen tych materiałów.

Znaczący wpływ na ceny materiałów budowlanych ma także popyt na nieruchomości. Zapowiedź rządowego programu „Mieszkanie na start” oraz zwiększenie dostępności kredytów hipotecznych mogą przyczynić się do wzrostu cen materiałów wskutek większego zainteresowania zakupem nieruchomości.

Wnioski i dalsze tendencje

Mimo chwilowych spadków cen w niektórych kategoriach, branża musi przygotować się na zmienność cenową. Zdolność do adaptacji i elastyczność w planowaniu budżetów budowlanych będzie kluczowa w nawigowaniu przez cenowy rollercoaster. Deweloperzy i inwestorzy będą musieli ściśle monitorować sytuację rynkową i dostosowywać swoje strategie do zmieniających się warunków.

W kontekście rosnących kosztów energii i nacisku na zrównoważony rozwój, branża budowlana stoi przed wyzwaniami, które wymagają innowacyjnych rozwiązań i zwiększenia efektywności energetycznej. Rozwój technologii budowlanych oraz zastosowanie materiałów wysokiej jakości i ekologicznych może okazać się odpowiedzią na te wyzwania, jednocześnie przyczyniając się do zwiększenia zadowolenia klientów i minimalizacji wpływu na środowisko.