Prace ociepleniowe. Wszystko, co musisz wiedzieć

skuteczne ocieplanie domu

Prace ociepleniowe. Wszystko, co musisz wiedzieć

Ocieplenie budynków to jeden z najważniejszych etapów podczas budowy domu, ponieważ od niego będą zależeć późniejsze koszty ogrzewania. Aby koszty ogrzewania były niewielkie, a komfort użytkowania domu wysoki, już  na etapie projektowania domu należy uwzględnić optymalne rozwiązania.

Z dniem 1 stycznia 2021 r. wymagania prawne względem ocieplania budynków uległy zaostrzeniu. Budynki mieszkalne będą wymagały zastosowania solidnej warstwy ocieplenia dla wszystkich elementów narażonych na wychłodzenie lub przegrzanie (ściany zewnętrzne, ściany fundamentowe, stropy nad ogrzewanymi pomieszczeniami itp.). Rodzaj i grubość płyt styropianowych jest uwzględniania już na etapie projektowania domu.

 

Ocieplenie budynków – obecny standard

Obecnie ocieplenie ścian zewnętrznych domów określane jest mianem energooszczędnego, ponieważ stosuje się 20-centymetrową warstwę styropianu grafitowego o współczynniku ʎ= 0,031 W/mK. Grubość izolacji podłóg na gruncie wynosi zazwyczaj 15 cm. Natomiast w przypadku dachów lub stropów grubość ocieplenia sięga nawet 30 cm.

Idealny projekt budowlany to gotowy przepis na wymarzony dom, który jest nie tylko komfortowy, ale także tani w ogrzewaniu. Dlatego tak ważne jest to, aby przyjąć optymalne założenia dotyczące zapotrzebowania budynku na energię.

 

Jakie korzyści płyną z zastosowania optymalnej izolacji cieplnej?

 • Wysoki komfort – odpowiednia izolacja cieplna to przede wszystkim wysoki komfort użytkowania domu, dzięki stabilności temperatury na wszystkich powierzchniach.
 • Zdrowy mikroklimat – dzięki optymalnej izolacji cieplnej grzejniki pracują na niższych temperaturach i nie wysuszają powietrza, a także nie przyczyniają się do cyrkulacji powietrza powodującej dyskomfort, np. poprzez transport kurzu i roztoczy. Przy nieocieplonych budynkach lub przy tych z nieodpowiednią izolacją grzejniki pracują na wyższych obrotach, tym samym wysuszają powietrze. Z kolei suche powietrze prowadzi do wysuszenia śluzówek.
 • Pozytywny wpływ na środowisko – im dom jest lepiej ocieplony tym mniej zużywamy nieodnawialnych źródeł energii, takich jak gaz, węgiel kamienny czy olej opałowy. W efekcie zmniejsza się emisja zanieczyszczeń i smogu.
 • Mniejsze koszty – jeśli budynek nie jest odpowiednio ocieplony, ogrzewanie go będzie czasochłonne i kosztowne. Optymalne ocieplenie pomaga uniknąć tych kosztów. Sezon grzewczy trwa w Polsce 6 miesięcy, dlatego warto brać pod uwagę ekonomiczne rozwiązania. Zastosowanie odpowiedniej izolacji cieplnej poprzedza montaż zaawansowanych technologicznie urządzeń grzewczych i wentylacyjnych.
 • Odporność budynku na szybkie wychłodzenia i przegrzewanie – ten aspekt jest niezwykle ważny zimą i podczas upałów.

 

Wybór materiałów do ocieplania ścian zewnętrznych nie powinien być przypadkowy. Przed wyborem odpowiedniego materiału należy sprawdzić, czy kompletny system ociepleń jest zaopatrzony w dokument Krajowej Oceny Technicznej. Powinniśmy mieć pewność, że produkty przeszły badania aprobacyjne udowadniające ich trwałość i efektywność. System powinien też pochodzić od jednego producenta, co będzie gwarancją kompatybilności poszczególnych składników systemu m.in. klejów, styropianu, tynku czy siatek.

 

Prace ociepleniowe krok po kroku. Jak uniknąć błędu podczas instalacji

 1. Kompletny system – warto wybierać systemowe rozwiązania od jednego producenta, posiadające krajową lub europejską oceną techniczną.
 2. Sprawdzenie powierzchni na której będzie mocowane ocieplenie – przed zastosowaniem materiału należy ocenić geometrię ścian, ich równość oraz odchylenia od pionu.
 3. Przygotowanie podłoża – przyklejanie płyt styropianowych powinno być zawsze poprzedzone odpowiednim przygotowaniem podłoża. Należy oczyścić podłoże z kurzu i luźnych cząstek oraz usunąć stare kruszące się tynki, a także wykonać gruntowanie preparatem gruntującym. Gruntowanie jest szczególnie ważne w wypadku wysoko nasiąkliwych podłoży, ponieważ zmniejsza ich chłonność.
 4. Nakładanie kleju zgodnie z instrukcją – najczęstszą metodą klejenia płyt jest nakładanie kleju metodą pasmowo-punktową lub na całą powierzchnię płyty. Klejenie płyt powinno odbywać się zgodnie z instrukcją, gdyż zignorowanie zaleceń może spowodować osłabienie przyczepności, a także brak trwałości całego układu ociepleniowego.
 5.  Przyklejanie płyt termoizolacyjnych z przewiązaniem – dotyczy to przede wszystkim krawędzi budynków. Płyty powinny być układane na mijankę – każdy kolejny rząd z przesunięciem krawędzi, najlepiej o połowę długości płyty. Dzięki temu możemy uniknąć  późniejszych pęknięć na elewacji.
 6. Listwy i profile kątowe – ich zastosowanie jest obowiązkowe przy obróbce otworów drzwiowych i okiennych, przy strefie cokołowej, a także przy narożnikach bryły budynku i w miejscach, gdzie następuje zmiana grubości.
 7. Siatka zbrojeniowa – ważne jest jej odpowiednie założenie. Pasy siatki zbrojeniowej powinny zachodzić na siebie na ok. 10 centymetrów, tworząc ciągłą warstwę zbrojącą.  Brak zachodzenia na siebie kolejnych pasów siatki może powodować podłużne pęknięcia na elewacji.
 8. Zbrojenie diagonalne, w narożach otworów drzwiowych i okiennych – to bardzo ważny element zbrojenia w narożach, polegający na wklejeniu ukośnych pasów z siatki pod kątem  45⁰ względem pionu/poziomu. Dzięki zastosowaniu zbrojenia diagonalnego możemy uniknąć ukośnych pęknięć w tych miejscach.
 9. Wypełnienie szczelin i nieciągłości izolacji za pomocą pianki uszczelniającej PVC – szczeliny zaleca się uzupełniać pianką poliuretanową. Należy wystrzegać się wypełniania szczelin zaprawą klejącą cementową, ponieważ ten błąd ujawni się  na elewacji w postaci plam.
 10. Wyrównanie warstwy izolacji przed wykonaniem warstwy zbrojonej – wyrównanie warstwy ma na celu usunięcie ewentualnych nierówności powstałych podczas przyklejania. Ponadto, może zwiększać  przyczepność kleju, a także wpływać na trwałość i estetykę elewacji. Wyrównanie izolacji wykonuje się za pomocą mechanicznych urządzeń do szlifowania z odciągiem pyłu lub ręcznych tarek.
 11.  Poprawność osadzenia łączników mechanicznych – jeśli  ich zastosowanie jest wymagane w projekcie, to należy stosować technikę montażu chowającą talerzyk kołka w warstwie izolacji. Następnie otwór montażowy powinien zostać zamknięty zaślepką styropianową, aby uniknąć powstania niejednorodnego podłoża, które będzie odróżniać się od pozostałych części elewacji.
 12. Uszczelnienia przy ościeżnicach i obróbkach blacharskich –  styki tych elementów powinny być wypełnione materiałem uszczelniającym, np. impregnowaną taśmą rozprężną lub uszczelniaczem. Brak uszczelnienia może spowodować utratę szczelności budynku i zawilgocenie w wyniku migracji wody deszczowej pod płyty termoizolacyjne.